Halloween o el Ritual de les faves?

Antigament, els romans no celebraven ni halloween ni castanyada, celebraven el Festival de les Ànimes, on les ànimes dolentes reclamaven les ànimes dels seus descendents. Es feien un conjunt de pràctiques que consistien en atorgar als difunts la pau necessària i mantenir-los apart ats de la ciutat dels vius. Tots els rituals que envoltaven la…