Programa salut i escola

Programa “Salut i escola” (PsiE): programa impulsat pel Departament d’Ensenyament i pel Departament de Salut amb la finalitat de millorar la salut dels adolescents http://xtec.gencat.cat/ca/comunitat/salutescola/programasalutescola/ Consulta oberta. https://ieselsui.cat/wp-content/uploads/2019/02/INFORMACIÓ_Consulta-oberta_2018-2019.pdf Cardioprotecció is Suport Vital Bàsic. https://ieselsui.cat/wp-content/uploads/2019/02/SVB-Carta-informativa-a-les-families-2018_2019.pdf