Projecte “Els nostres avis”

L’aprenentatge servei és una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte ben articulat en el qual els participants es formen tot treballant sobre necessitats reals de l’entorn amb l’objectiu de millorar-lo. Per segon any l’alumnat de 3r d’ESO porta a terme el projecte “Nosaltres i les nostres avis”.

Amb el projecte d’aprenentatge i servei (APS) es preté que l’alumnat  de tercer de la ESO aprengui ajudant als altres, en particular
als avis que viuen en les residències Rumy i Maranatha.
Això implica:
1.- La introducció en el currículum d’aquests tipus d’activitat de servei a la comunitat sense què això
es quedi en una qüestió puntual.
2.- Realitzar a partir d’unes competències assolides una activitat que sigui útil a la comunitat