sol·licitud títol de batxillerat

SOL·LICITUD TÍTOL DE BATXILLERAT 1. L’alumne/a pot manifestar que sol·licita el seu títol per correu electrònic a l’institut. secretariaelsui@gmail.com 2. El centre li facilita el resguard de títol per correu electrònic per tal que pugui satisfer l’import de la taxa al terminal de Servicaixa, o telemàticament, a Caixabank “La Caixa”.  Taxa general: 66,90 …